Haber

 

sosyal tesis şartnamesi

 

 

  

 TASFİYE HALİNDE

S.S.PİRİ REİS KONUT
YAPI KOOPERATİFİ
CAFE, BAR VE RESTAURANT İŞLETME ŞARTNAMESİ
 
               A-TESİS FİZİKİ ÖZELLİKLERİ :
Adı geçen tesis, Çandarlı’ya 3 km. mesafede, 430 konutun orta yerinde ve en yüksek tepesinde deniz görmektedir. Site sahilimize 150 m. mesafededir.
Yeni olan tesisintoplam 680 m2 kapalı ve açık alanı bulunmaktadır. İyi lokasyonlu, panoramik, modern dekorasyonlu, Çandarlı bölgesinde çok yönlü hizmetler üretebilecek nitelikte, 430 üyeli bir kooperatif ayrıca çevredeki kooperatiflerde buradaki hizmetlerden yararlanabilir.
Park sorunu yaşanmayacak düzenli bir çevreye sahiptir. Salonda sütun bulunmamaktadır.
-2 adet 24000 Btu’luk klima(yeni)
-106 ekran LCD televizyon(yeni)
-Amerikan bar ve 18 adet bar taburesi(yeni)
-3 takım oturma grubu(yeni)
-16 adet masa ve 80 adet sandalyesi(yeni)
-Tesis içinde bayan ve erkek tuvaletleri (duşlu), Çok amaçlı kullanılabilecek farklı        büyüklüklerde 4 oda.
-Üyelerimize her türlü hizmetten %15 indirim yapılacaktır.
B-TESİSİN KULLANIM AMAÇLARI :
Cafe, bar,restaurant, pastane,internet cafe, büfe vb.
Üye ve yakınlarına nişan, düğün, genel kurul toplantıları, bilimsel toplantılar, canlı müzikli eğlence vb.
 
C-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER :
a)Müracaat dilekçesi,
b)Kimlik fotokopisi(noterden onaylı)
c)Tebligat için adres beyanı,
d)Geçici teminat 1 000.00 TL olarak belirlenmiştir.
e)İkametgah belgesi(muhtarlıktan)
f)Bu iş ile ilgili Ticaret Odası ve Meslek Grubu belgesi ibraz edilecektir.
g)Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir, Noterlikçe onanmış belgeyi, vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. İmza sirküleri ile.
h)Sabıka sicil kaydı.
 
D-İHALE ŞARTLARI :
 
- İhale Kurulu(Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve en az 3 üyeden oluşur.) ihaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
-İhale açık artırma suretiyle yapılacak,dilediğine vermekte karar ihale kuruluna ait olacaktır. İhale kurulu ihaleyi dilediğine vermekte serbest olacaktır.
-Kira süresi beş yıl olup bu beş yılın sonunda işletmeden memnun kalındığında, aynı kiracıyla sözleşme bu şartlar çerçevesinde yönetim kurulunca 3 yıl uzatılacaktır(ihalesiz)
Bu üç yılın sonunda taraflardan her biri sözleşmeyi istediği anda bitirebilir veya iki yıl daha ihalesiz aynı koşullar çerçevesinde son kez uzatabilir.
Ön görülen kira süreleri bitişinde ve sözleşme uzatılmadığı andan itibaren kiracı kiralananı hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın tahliye eder. Etmediği takdirde fuzuli şagil konumuna düşer ve olası her türlü zararları karşılayarak müdahalesinin meni talep olunur.
Çatının akması vs. gibi durumlarda bu onarım giderlerini öder, onarımı yaptırır ve kooperatiften bunun için bir talepte bulunmaz.
-Aylık kira bedeli 250-TL.’dir(ilk yıl).
- Maliye, Belediye vb. kurumlarla olan ilişkilerdeki sorumluluk işletmeciye aittir.
-İşletmeci,elektrik, su gibi abonelikleri kendi adına tesis edecektir.
-Tesisteki; sıhhi tesisat, su, klima, elektrik vb. sistemlerin işletme sırasındaki bakım, onarım ve servisleri işletmeci tarafından yaptırılacaktır.
-İşletme için gerekli olan, davlumbaz,baca ve tezgah yatırımları sözleşme süresi sonunda tesiste kalacak, yönetim bunun için işletmeciye bir bedel ödemeyecektir.
-İşletmeci, işletme haklarını ilk iki yıl süre ile devredemez. İki yıl sonunda site yönetiminin onayını alarak devredebilir. Bu takdirde yeni kira bedeli yönetimle karşılıklı anlaşma suretiyle belirlenecektir.
-Kira bedeli artışı TÜFE’ ye göre yıllık olarak hesaplanıp, her yıl için TÜFE oranlarına göre yeniden tanzim edilecektir.
-Demirbaşlar için 10 000 00 TL, nakit, banka mektubu,teminat senedi veya devlet tahvili olarak teminat alınacaktır.
-Tesis mevcut haliyle kiraya verilecek olup bakım, onarım ve her türlü ruhsatlama işlemleriyle ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.
-Piri reis kooperatifinin genel kurulları bu salonda ücretsiz olarak yapılacaktır.
E-ÖZEL ŞART VE İSTEKLER :
-İşleten çalıştıracağı işçilerin sigorta primlerini öder, işletme sırasında 3. kişilere vereceği zarar ile işyerindeki kazalarda sorumluluğun tamamı işletene ait olacaktır ve ihtilaf halinde yetkili mahkemeler Dikili mahkemeleridir.
-İşletmeci tesisin %100 müşteri memnuniyetini sağlaması için gerekli olan kadrolama, yatırım, bakım, onarım, eğitim vb. işlemleri aksatmadan sürekli yapmalıdır.
-Her türlü müşteri şikayeti ve ihtiyacına karşılık vermeli, gıda üretim ve satış yapan işletmeler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, HACCP, hijyen ve semitasyon standartları konusunda bilgili olmalı ve işletmesinde uygulamalıdır.
-Şifreli lig TV, D-Smart gibi kanalların yayını sağlanmalı. Belirtilen yayınların naklen yayın saatlerinde yönetimle anlaşılarak farklı makul bir fiyat uygulanabilecektir.
- İşletme güvenliğinden, iç ve dış çevrenin temizliğinden işletmeci sorumludur.
-İşletmeci oyun ve içki konusunda 18 yaş sınırını iyi takip edip, kumar oynanmasına ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin vermeyecektir.
-Çalışanlarının hizmetlerini özel giysilerle sürdürmeleri, üye ve yakınlarıyla ilişkilerini resmi davranış biçimleriyle devam ettirmeleri gerekir.
-Tesisin açılma ve kapanma saatleri 07 30 – 02 00 olarak düşünülmektedir. Saat 24 00 ten sonra rahatsızlık yaratacak gürültü yapılmayacaktır. Tesisin çalışma günü 365 gündür.
-Özel gün ve eğlence günlerinde müzik sesinin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde açılması.
-Mutfak için gerekli olan baca ve davlumbaz yapılmasında bina sorumlu mimarı ile görüşülmesi ve verilecek onay ile uygulamaya geçilmesi.
-İşletmecinin gelir amaçlı başkaca getireceği hizmetler konusunda ihale kurulu’ndan izin alması gerekir.
-Site içinde uygun görülen bir yer depo olarak firmaya tahsis edilebilir.
               -İşletmeci dışarıdan gelen müşteri/misafirlerin davranışlarından sorumludur.
-Yönetim Binası önündeki boş yeşil alan firma tarafından kullanılabicektir.
 
 
F- SÖZLEŞMENİN FESHİ :
1-      Şartname veya kira sözleşmesine herhangi bir aykırılık durumunda önce yazılı uyarı ile 7 (yedi) günlük süre verilir, yerine getirilmezse sözleşme feshedilir.
2-      İhtilaf halinde, Dikili mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.
3-      İş bu sözleşmeden doğan harç vesair yükümlülükler taraflarca yarı yarıya karşılanacaktır.
4-      Tebligat Adresi : sözleşmenin imzalanmasında yer alan işletmeci adresi tebligat adresi kabul edilmiştir.
 
İhale için başvuru süresi 22 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitim saatine kadardır. İhale 25 Nisan 2010 Pazarı günü saat 11:00’de site yönetim odasında yapılacaktır.
 
Yazışma adres ve telefonları :
 
TASFİYE HALİNDE
S.S.PİRİ REİS KONUT
YAPI KOOPERATİFİ Çandarlı-Dikili/İZMİR
 
Ofis : 0 232 673 62 96
Faks : 0 232 673 62 09
e-mail : pirireis @hotmail.com
veb: www. pirireissitesi.com