Haber

 

2011 YILI YAPILAN İŞLER ÖZETİ (yeni yönetim)

 

 

1. Sitemize ait telefon altyapısı TELEKOM/Dikili ve yönetimimiz destekleri ile yenilendi.

2. Ana su deposu çıkışına küresel vana takıldı.

3. Ana su deposundan sitemize su taşıyan ana boru üzerinde meydana gelen 13 kaçağın onarım işleri yapıldı.

4. Ana su borusunun 400 m’lik risk taşıyan bölümü yenilendi.

5. Site içi kullanım suyu hattında meydana gelen kaçakların giderilmesi sırasında, hattın 200 m’lik bölümü yenilendi.

6. Site içi kanalizasyon (pis su) hattında meydana gelen kaçakların giderilmesi sırasında , hattın 80 m’si yenilendi.

7. Bir üyemizin bağışı ile, B Adası önündeki merdiven başına içme suyu hattı çekildi.

8. 17 senedir boşa akan F Adası 12 no’lu blok arkasındaki 0.5 litre/saniye debi’li kullanılabilir nitelikteki (analizleri yapıldı..) su, 3.5 ton’luk depoda toplanarak ;

            a) duşlarda kullanılmak,

            b) ihtiyaç halinde F Adasını beslemek,

            c) sahildeki çimleri sulamak üzere, özel kuyu pompası ile otomatik kontrol edilebilir halde alt yapı çalışması yapılarak elektronik kontrol üniteli sistem kuruldu.

9. Çandarlı Belediyesi’nin katkıları ile ;

            a) A Adası önündeki çöplük temizliği,

            b) Balçık halindeki balıkçı barınağının ana temizliği yapıldı.

10. Sahile inilen merdiven düzenlendi.

11. Sahilden denize inen sel suları için, 40 cm çapında 12 m boru döşendi, mazgal demiri yapıldı.

12. Yönetim odası yanındaki boşluğa, 2*2.6 m boyutlarında camlı demir doğrama kapı yapıldı.

13. Yönetim katındaki kadın - erkek  tuvaletleri yenilendi.

14. Arıtma tesisine ve sulu alanlara larva ilaçlaması yapıldı ( 3 kez ).

15. Yangın ihtimali yüksek alanlara ot ilacı yapıldı (2 kez).

16. Sokak aydınlatılmasında kullanılan 125 W sodyum buharlı ampuller tasarruflu 45 W ampullerle değiştirildi. 10 adet daha sokak lambası armatürü alınarak bunların da takılması sağlandı.

17. Site içi blok aralarının aydınlatılması için 28 yeni direk dikildi. Daha önceki ampuller 23W tasarruflu ampullerle değiştirildi.

18. Site güvenliğini sağlamak adına; 4 adet etkin, 4 adet manken kamera ile 16 kamera için kayıt cihazı olan sistem kuruldu. Ekim 2012 ‘de 16 kamera’da etkin olacak şekilde sistemin geliştirilmesi planlandı.

19. Aidat, su ve elektrik ödemelerini zamanında yapmayan makulün üzerinde borcu olan üyelerimize, avukatımız aracılığı ile hukuki işlemler yapma talimatı verildi.

20. Evlerinde yaptıkları tadilat sonrası elektrik sayaçları kapalı hacimde kalan üyelerimiz uyarılmış, sayaçlarını dışarıya almayanlar için hukuki sürecin başlatılması kararı alınmıştır.

21. Çalışan 5 personelimize kışlık ve yazlık iş elbiseleri alınmıştır.

22. Çalışanlarımıza, günün şartlarına uygun oranlarda 01.01.2012 tarihi itibariyle maaş artışı sağlanmıştır.

23. DAMLA ARITMA / İZMİR firması ile daha önce yapılan sözleşme ile arıtma sorumluluğu adı geçen bu firmaya verilmiştir. Firma ile yönetimimiz işbirliği sonucu, hazırlanması gereken ‘’ çevre dosyası’’ zamanında tamamlanarak,’’ Çevre Dosyası’’nın yeniden oluşturulması süreci maliyetlerinden  ve de cezalardan kurtulmamız sağlanmıştır.

24. TEDAŞ’tan temin etmekte olduğumuz elektrik enerjisini Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak GÜRİŞ / BORDO A.Ş. ‘den 20 Ekim 2011 tarihi itibariyle yaptığımız sözleşme sonucu  almak suretiyle aylık ortalama 1.300.00 TL gibi bir tasarruf sağlanmıştır.

25. Haldere mevkiinde bulunan kuyu motorlarının gerilim düşmesi sonucu motorlarının ve pompalarının  yanmasının önüne geçmek için, otomatik kontrol sistemi ile iyileştirilmeleri sağlanmıştır.

26. Balıkçı barınağının kesin temizliği için paletli kepçe ve kamyon kiralanarak, hem buranın temizliği yaptırılmış hem de Haldere mevkiindeki kuyuların sel sularından zarar görmelerini önlemek için dere içinde ıslah çalışmaları yapılmıştır.

27. Kullanım suyu, ana su hattı ve pis su hattında meydana gelen kaçakların giderilmesi ve balıkçı barınağının sürekli kontrol altında temiz kalabilmesi, çöplüğün temizlik ve düzenlenmesi için değişik zamanlarda kepçe kiralanmıştır.

28. Bilgi ve uyarı levhaları yazdırılarak, bunların uygun yerlere bağlanması sağlanmıştır.

29. F Adası üzerindeki su kanalının temizliği yapılmış ve sel sularının bu adadaki evlere zarar vermemesi için çalışmalar yapılmıştır.

30. F Adası 9 nolu blok arkasındaki yağmur suları disipline edilecek şekilde düzenlenmiş. Ayrıca, blok yanındaki araç park yerine 10 m2 taş duvar örülerek park yeri genişletilerek yeniden düzenlenmiştir.( Üyelerin katkıları ile..)

31. D Adası 16 Blok arkası yağmur sularını disipline etmek için düzenlenmiştir. ( Üyelerin katkıları ile ..)

32. Sitemiz kadrolu elektrikçisi Cengiz ÖZTEKE’nin  iş akdi feshedilerek, 26.10.2011 tarihi itibariyle kooperatifimizle ilişkisi kesilmiştir. Kendisine kıdem tazminatı ödenmemiştir.

33. 2011 yılı Olağan Genel Kurul’un 07.04.2012 Cumartesi günü saat 10.00 ‘ yapılması kararlaştırılmıştır.

GEREKÇE :

08.02.2010 tarihinde bir üyemizin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) kooperatifimizle ilgili vermiş olduğu şikayet dilekçesinde yer alan 4 başlıktan oluşan konuların (1.Bina Yapımı/Sosyal Tesis, 2.Bilanço,

3.Faaliyet Raporu, 4.Tasfiye) Genel Kurul’larda yeterince görüşülmediği, karara bağlanmadığı ve Genel Kurul’ların ilgili yönetmeliklere göre yapılmadığından dolayı, 28.Kasım.2011 tarihinde gönderdikleri talimat yazısı ile en geç 2(iki) ay içerisinde yönetmeliklere uygun Genel Kurul yapılmasını istemişlerdir. Yöneticiler olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yaptığımız görüşmeler sonucunda, bu süreyi ancak 2(iki) ay daha uzatabildik.

            Kooperatifimiz için önemli olan bu ve benzeri konuların, yeterince katılımla sağlıklı bir şekilde görüşülebileceği gerçeğinden hareketle ilgili kurumla hem yazışma yoluyla hem de yüz yüze görüşmeler yaptığımızı da ifade etmek isteriz.

 

33. Sosyal tesis ile ilgili 2010 yılı Olağan Genel Kurul’unda yönetime yetki verilmiştir. Bu yetkiyi kullanmayı, Dikili’de görülmekte olan hem üretici firma hem de sigorta şirketi aleyhine daha önce açılmış olan davamızın sonucuna göre planlamayı öngörmüştük. Bir önceki maddedeki şikayet konusu olan 4 maddeden biri olan sosyal tesis ile ilgili yaptırımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Talimat yazısı gereği erkene alarak, avukatımız aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak konunun hukuk kuralları içinde açıklığa kavuşmasını istedik.