Haber

 

KAPTAN-I DERYA PİRİ REİS SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

 KAPTAN-I DERYA

PİRİ REİS SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

     2022 Çandarlı, Dikili, İzmir

 

 

 

 

 

 

KAPTANIDERYA PİRİ REİS SU SPORLARI KULÜBÜ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 2022

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, FORSU, MERKEZİ, AMACI NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA KONULARI

 MADDE 1:

a) Derneğin Adı: KAPTANIDERYA PİRİ REİS SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR. Kısaltması (K.P.R.S.S.K.) şeklindedir. Aşağıdaki maddelerde “Kulüp veya Denek” olarak anılacaktır.

b) Kulübün Renkleri: Kırmızı, beyaz ve mavidir.

Kulübün Arması: kırmızı çember içinde mavi dalgalar ve üstünde beyaz sörf seklindedir. Armanın en dışında dairesel olarak PİRİ REİS SU SPORLARI KULÜBÜ 2022 yazısı yer alır.

c) Merkezi: Çandarlı Piri Reis Sitesindedir. Şubesi yoktur.

d) Adresi: Çandarlı Piri Reis Sitesi Yönetim Binası DİKİLİ/İZMİR’DİR

 MADDE 2:

DERNEĞİN AMACI, NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA KONULARI:

a) Derneğin Amacı: Ülke gençlerinin, dernek üyelerinin ve Piri Reis Sitesi üyeleri ve yakınlarının Sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlakını yerleştirmek, yarışmacı sporcular yetiştirmek, üyeler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı arttırmaktır.

b) Derneğin Nitelliği: Dernek; tüm yönleriyle sportif nitelikte bir uzmanlaşma, Piri Reis üyeleri ve diğer üyeler arasında dayanışma derneği olup politik ya da dinsel çalışma ve tartışma yapılamaz.

c) Derneğin Çalışma Konuları:

a) Dernek; Yukarıdaki amaca ulaşmak için Su Sporlarının su üstü ve su altı tüm dallarında ve diğer spor dallarında çalışma yapar.

 b) Bu sebeple antrenmanlar, gösteriler, konferanslar ve kurslar düzenler. Ulusal ve Uluslararası resmi ve özel yarışmalar, şenlikler organize eder ve katılır. Teşvik amaçlı ödüller verir.

c) Su Sporlarının ve diğer sporların  gerektirdiği öğrenim ve eğitimi sağlamak için, ücretli veya ücretsiz antrenörler çalıştırıcılar, kondisyonerler, spor alanında uzman kişiler ve öğretmenlerden ve çevreden yararlanır.

 d) Su Sporları ve diğer sporlarla ile ilgili araç ve gereçleri, tesisleri sattın alır kiralar, kurar inşa eder. Gereksiniminden fazlasını da satar veya kiraya verir.

e) Dernek; sporcularının ve üyelerinin sportif gereksinimleri yanında moral kültürel ve sosyal gereksinimleri sağlamak için de lokal ve tesisler yapıp yönetebilir. Bilimsel çalışmalar, sergi ve kermesler konferanslar düzenleyebilir. Yayında bulanabilir, kütüphane, arşiv oluşturabilir. Bu konularda plan ve projeler yaptırıp bunlar için yarışmalar da düzenleyebilir.

 f) Dernek; gerek üyelerinin ve gerekse sporcularının derneğe olan bağlılıklarını pekiştirmek için voleybol, hentbol ve basketbol, tenis gibi diğer sporlarının ve plaj voleybolu, plaj hentbolu gibi diğer plaj sporlarının yapılmasına yarayacak alanlar da kurup işletilebilir ya da kiralayıp satın alabilir. Gereksiniminden fazlasını kiraya verip satabilir.

 g) Dernek başarılı ve maddi olanakları olmayan sporculara eğitimleri süresince burs verebilir. Bursun miktarı bütçeye göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak bir yıl içinde ödenecek tüm burs miktarı net asgari ücretin 10 katını geçemez.

h) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için araç alır, satar veya kiralar.

I)Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar, kooperatifler vb. kuruluşlarla projeler geliştirip ortak çalışmalar yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN KURULUŞU, ÜYELERİ, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

MADDE 3 

KURUCULAR:

1)Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi (Genel Kurulu tarafından seçilen bir üye ile temsil edilir.)

.

.

16)

Madde 4 –

ÜYELER

A- Kurucu müteşebbis üye,

B- Onursal üye,

C- Asil Üye

D-Diğer Üyelikler

 D.1-Abone Üye

 D.2 -Ailevi Üye

D. 3-Üye Yakını

D.4-Kiracı Üye

 D.5-Misafir Üye

D. 6- Sporcu Üye

A -KURUCU MÜTEŞEBBİS ÜYELER:

1) Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi(Genel Kurulu tarafından seçilen bir üye ile temsil edilir.)

16)                       

                                                                                                                                                        

B - ONURSAL ÜYE:

 a) Derneğe olan sevgi ve bağlılıklarını maddi ve manevi katkılarıyla kanıtlamış kişilerle,

b) Türk sporundaki başarı ve hizmetlerini, uluslararası ün, unvan ve derece olarak kanıtlamış eski sporcular ve spor adamları (Spor Uzmanı Dr. İbrahim Çam), onursal üyeliğe kabul edilebilirler.

c) İzmir Valisi,  İzmir Belediye Başkanı, Dikili Kaymakamı, Dikili Belediye Başkanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları, Piri Reis Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı görevleri süresince ve kendiliğinden Derneğin Onursal üyesidirler.

d) Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kayıt olurlar. Birinci derece yakınları ile birlikte ödenti vermeksizin tesislerden faydalanırlar. Ancak Genel Kurula seçimlere katılmazlar. Vefatları veya görev yerlerinden ayrılmaları ile onursal üyelik sıfatı sona erer.

 

C - ASİL ÜYE

 Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi üyesi veya  ortağı olanlar Kulübün  asil üyeleridirler.

 

D-DİĞER ÜYELİKLER 

Aşağıda asil üye haklarına sahip olmayan ancak Kulübün tesis ve olanaklarından yararlanabilecek üyelikler sırası ile açıklanmıştır

Bu üyelikler hiçbir şekilde Genel Kurullara katılamazlar ve 0y kullanamazlar.

 

 1-ABONE ÜYE  

a) Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi üyesi veya ortağı olmayan fakat

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir

b) Üye olmak isteyen Aday iki Asil üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna tanıtılması gereklidir.

 

e) Abone üye Genel Kurulunun belirleyeceği ÜYELİĞE KABUL ÜCRETİNİ VE AİDATLARINI ödemesi gerekir. 2022 yılı için ÜYELİĞE KABUL ÜCRETİ 4.000 TL,dir. Aile fertleri için aidat 200 TL dır.

f)Yukarıda belirtilen yükümlüklerini yerine getiren üyeye 1(Bir)yıl süreli resimli bir kimlik verilir.  

g)Abone Üyeler Genel kurulda oy kullanamazlar.

g)Abone Üye sayısı hiçbir zaman Asil Üye sayısının yüzde onundan (%10)  dan fazla olamaz. Genel Kurul isterse bu oranı eksiltip arttırabilir. 

h) Üyeliğe kabul edilmeyen adaya, ret nedeni bildirilmez

 

2) AİLEVİ ÜYE

Asıl üyenin ve üyelerin aile bireyleri AİLEVİ ÜYE kabul edilir.  ailevi üye kartı çıkartılır. Ailevi üyeler her türlü kulüp olanaklarından yararlanabilirler.

3) ÜYE YAKINI

c) Ailevi üye statüsüne girmeyen asli üyenin ve eşinin 3.derece dahil akrabaları kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu diğer aile fertleri, engelli ve/veya üye çocuğunun bakıcısı üye yakını sayılır.  Dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine uygun bulunmak koşuluyla üye refakatinde tesislerden yararlandırılabilir.

4) KİRACI ÜYE

Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi ikamet eden kiracılar kiracı üye kabul edilirler. Kiracı üyeler Yönetim kurulunun belirleyeceği günlük, haftalık, haftanın katları ve sezonluk ödentiyi ödemek, Dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine uygun bulunmak koşulu ile tesislerden yararlandırılırlar. Kiracı üye ailesi bireylere kiracı üye kartı çıkartılır.

Ancak Genel Kurula seçimlere katılamazlar.

     5) MİSAFİRLER

Kulübün olanaklarından günübirlik yararlanmak isteyen kişi ve ailelerden her birey için çocuklar hariç Yönetim Kurulunun belirleyeceği hizmet bedeli alınır ve kimlik belgesine karşılık misafir

kartı verilir. Misafir kartları için Yönetim kurulunun belirleyeceği depozito alınır.

Teknesi ile gelen konuk, turistlerden Yönetim Kurulunun belirleyeceği hizmet bedeli alınır ve kimlik belgesine karşılık misafir kartı verilir. Misafir kartları için Yönetim kurulunun belirleyeceği depozito alınır.

 

6) SPORCU ÜYE

Kulüp çalışmalarına katılan antrenör ve sporcular sporcu üye kabul edilirler ve tesisin olanaklarından yararlanabilirler.

 

MADDE 5 : - ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her asil üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi,deki evini satan ve site ile ilişkisi kalmayan üyenin dernek üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

MADDE 6 : - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernekler kanununa göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymadıkları için, haklarında çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Çıkarma kararı, verildiği tarihten itibaren geçerlidir. Yönetim Kurulunca hakkında çıkarılma kararı verilen üyenin, ilk yapılacak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Ancak diğer üyelik haklarının hiç biri bu arada kullanamaz. Üyelikten çıkarılma üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.

 

 

 MADDE 7 : - ASİL ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ:

a) Dernek Asil üyeleri eşit haklara sahiptir.

 b) Her Asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.

 c) Üye yakınları ve üyenin konukları, üyenin sorumluluğu altında, kendilerine tanınan hak ve olanakları kullanabilirler.

d) Dernek asil üyeleri ancak, beraberinde ve Yönetim Kurulunca düzenlenecek yöntem ve şekle göre konuk getirebilir.

e) Derneğin katılma kararı almadığı yarışmalara; üye derneği temsilen katılamaz. Ancak ferdi olarak katılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 9:- DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

 a) Genel Kurul

 b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MADDE 10: - GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Derneğe, hiçbir şekilde borçlu olmayan ve Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 

 MADDE 11 : - GENEL KURUL TOPLANTILARI

A-OLAĞAN TOPLANTI Olağan Genel Kurul her iki yılda bir, ağustos ayı içinde toplanır.

B- OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin 1/5 yazlı isteği üzerine, olağanüstü toplantı yapılır.

C - GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YÖNTEMİ Denetim Kurulunun veya Kulüp Divanının yahut dernek üyelerinin 1/5 nin isteği üzerine, Yönettim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

MADDE 12:- ÇAĞRI YÖNTEMİ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına veya telagram, watsap  gibi sosyal medya adresine mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle bunlardan herhangi biriyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

MADDE 13: TOPLANTI YERİ VE KATILIM ŞARTI: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurula asil üyelik ve üyelik borcu olanlar katılamaz oy kullanamazlar.

 MADDE 14 :- TOPLANTI YETER SAYISI:

A) Genel Kurul tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

 B) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 15:- TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile bir başkan yardımcısı üç sekreter seçilir. Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün evrak ve belgeler Yönetim Kuruluna bir tutanakla verilir.

 MADDE 16: -TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR SÖZ ALMANIN VE KONUŞMANIN SINIRI:

 A) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: Genel Kurul toplantılarında, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bir tarafından görüşülmesi istenilen konuları gündeme alınması zorunludur. Şu kadar ki bu isteğin yazılı olması hazirun cetvelinde imzaları bulunan üyelerden en az onda birinin imzasını taşıması gündemin onaylanıp kabul edilmesinden önce Başkanlık Divanına ulaşması Tüzük değişikliği ya da Derneğin feshi isteklerini taşımaması şarttır.

B) SÖZ ALMANIN VE KONUŞMANIN SINIRI:

 a) Genel Kurul toplantılarında yalnızca Genel Kurula katılamaya hakkı olan üyeler söz alıp konuşabilir. Hakkında sürekli çıkarma cezası verilen üyenin itiraz dilekçesi ve savunması Divan Başkanı tarafından “Dileklere” ilişkin gündem maddesi görüşülürken okunur ve oylanır.

b) Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Organ ve Komisyon sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir. Bir konu hakkında üç üye konuştuktan sonra görüşme yeterliği önergesi yazılı olarak verilebilir.

 c) Önerge görüşülmeden oylanır. Kabulü halinde yalnızca organ veya komisyon sözcüsünün ve varsa sataşılan üyenin cevap hakkı kullandırılır. Genel Kurula katılan üyelerden on kişinin yazılı istemi ile konuşma süresi beş dakika ile sınırlandırılabilir. Ancak organ ve komisyon sözcüleri ile önerge sahipleri bu sınırlamanın dışında tutulur.

d) Söz almaya veya konuşmaya bir sınır kabul edilmiş olsun veya olmasın görüşmelerin bir spor derneğine yaraşır hava içinde geçmesini sağlamak üzere Genel Kurul Başkanının geniş yetkisi vardır.

MADDE 17- OY KULLANMA VE SEÇİMLER:

        OY KULLANMA Genel Kurul toplantısına katılmaya hakkı bulunan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye bu hakkını, yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır. Genel kurulda seçimler Açık oyla yapılır. Genel Kurul anında alınacak seçim maddesi dışındaki diğer kararlar açık oyla yapılır. Oylamanın gizli olacağı konusunda, Yasadan, Tüzükten ya da Genel Kurul kararlarından doğan bir zorunluluk yoksa kararlar açık oyla alınır.

B) SEÇİMLER Dernek Organlarının seçimi aşağıdaki şekilde yapılır. Derneğin yönetimi ve Derneğe hizmet bir program üzerinde anlaşmış düşünce ve işte uyum içinde olacağına inanmış bir grup çalışmasını gerektirir. Bu sebeple:

a) Seçimlere katılacak olan her grup oy pusulalarını bastırarak seçim günü Genel Kurulda seçilen Divan Heyetine tutanakla (imza karşılığı) teslim eder.

b) Basılı oy pusulası tek bir kâğıt olup üzerinde hangi üyenin hangi göreve aday olduğu (asil ve yedek ayırımı da yapılarak) açıkça belirtilir.

c) Dernek Yönetimi, seçimlerde karma liste yapmak isteyebilecek üyeleri de göz önüne alarak, yeteri kadar boş kâğıda, kapalı oy verme yerinde hazır bulundurulur.

d) Gerek basılı oy pusulaları, gerek boş oy pusulaları ve gerekse oy zarfları Dernek mührünü taşımaları şarttır.

e) Bir oyun geçerli olması için, Dernek mührü taşıması , ( basılı oy pusulası ise) üzerinde hiçbir silinti ya da ekleme yahut işaret bulunmaması gerekir. Tercihi oy ya da karma liste ancak boş mühürlü kâğıt üzerinde yapılabilir. Bunda da, hangi üyenin hangi göreve seçildiğinin, asil ve yedek de belirtilerek, ayrı, ayrı ve eksiksiz yazılmış olması gerekir.

Oy ayrımı ve oy sayımı işlemi tamamlandıktan sonra, sonucu ile birlikte, tüm işlemler zapta geçirilir ve geçerli ya da geçersiz tüm oy pusulaları ile birlikte Dernek Yönetimine teslim edilir.

 

MADDE 18:-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim Kurulunca hakkında inceleme yapılan, Dernek Üyeliğene aday olan  kişilerin kabulüne veya reddine karar verilmesi

7-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 8-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11-Derneğin vakıf kurması,

12-Derneğin fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 19: YÖNETİM KURULU (OLUŞUMU VE GÖREVLERİ)

A) OLUŞUMU:

 a) Genel Kurul tarafından  iki yıl için seçilen Beş Asil, Beş Yedek  üyesinden oluşur. Yedek üyeler , Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere aldıkları oy sırası ile geçerler ve yerlerine geçtikleri üyenin müddetini tamamlarlar.

b) Yönetim Kurulu görevlerinin hepsi fahri olup , hakkı huzur ve diğer adlar altında hiçbir ücret alınamaz. Yönetim Kurulu üye sayısı , yedeklerin görevlendirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu çağrıyı geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu veya üyelerin 1/2 i yapar.

c) Bunlar dahi yapmazsa, Dernek üyelerinde herhangi biri ,yetkili Sulh Hukuk Hakimine baş vurarak , Dernekler Kanunu uyarınca müdahalesini isteyebilir.

d) Yönetim Kurulu, Derneği idare ve tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir Sayman üye ile spordan sorumlu olmak üzere bir Genel Kaptan ve gerekli sayıda Spor Teknik yöneticisi seçer.

 Derneği yüklenim ve borç altına sokan, yukarıda yazılı veya diğer tüm işlemler için Yönetim Kurulunun karar vermiş olması ya da işlemi onaylaması gerekir. Böyle bir karar ya da onay olmaksızın yapılan işlemler, iyi niyetli üçüncü kişileri etkilemezse de, doğabilecek tüm olumsuz sonuçlardan, belgeyi imzalayan üyeler, Derneğe karşı müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar.

e) Yönetim Kurulunun karar ve işlemlerinden doğan zararlardan ise tüm Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanmak mecburiyetindedir. Toplantıya, Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, Onun da yokluğunda Sayman üye başkanlık eder. Başkanlık eden üye dışında en az üç üyenin katılması ile Yönetim Kurulu toplanabilir. Kararlar, katılanların çoğunluğu ile verilir. Çoğunluk sağlanamazsa, oylanılan konu reddedilmiş sayılır. Reddedilen bir konunun tekrar görüşülüp kabul edilebilmesi için üye tam sayısının beşte dört çoğunluğu gerekir. Üst üste iki Yönetim Kurulu toplantısına özür bildirmeden katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

 B) GÖREVLERİ:

 a) Yıllık bilânço ile bütçe projesini hazırlayarak Genel Kurula sunar.

 b) Derneğe ait bütün iş ve işlemleri, Genel Kurulca onaylanan bütçe çerçevesinde yapar.

c) Derneğe gerekli olan memur ve hizmetlileri alır ve çalıştırır.

 d) Derneğin Yönetimi hakkında iç yönetmelik hazırlar.

e) Derneğin menkul mallarından ve deniz vasıtalarından lüzum gördüklerini satar veya kiraya verir. Gerekli olanı satın alır, kiralar. Ancak gayrimenkul alım satımı Genel Kurulun iznine tabidir.

 f) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve yetkili kuruluşların yönetmeliklerine göre, Derneğin uğraşacağı spor dallarını ve etkinlik alanlarını saptar.

 g) Onursal Üyeliğe kabul ile Kurucu Müteşebbis Üyelerin yıllık ödentiden bağışık tutulması konularda gereken kararı alır ve uygular.

h) Yasada ve tüzükte yazılı olanlarla, tutulmasına ayrıca karar verilen defterlerin ve özellikle; Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Bütçe, Kesin Hesap ve Bilânço Defteri, Demirbaş Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri gibi defterlerin özen ve titizlikle tutulmasını sağlar.

 i) Kanun ve Tüzük ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar. Derneğin amacının gerçekleşmesi için gerekli gördüğü bütün iş ve işlemleri izler ve sonuçlandırır.

 C)YÖNETİM KURUL ÜYELERİ:

 a) BAŞKAN: Genel Kurul tarafından ve Dernek üyeleri arasından iki yıl için seçilir. Derneğin yetkili temsilcisi ve ita amiridir. Gider Belgelerini, Genel Sekreter veya Sayman üye ile birlikte imza eder. Yapacağı bütün işlemler hakkında önceden Yönetim Kurulundan karar ve yetki almalıdır. Acele ve olağanüstü durumlarda verdiği karar ve yaptığı uygulamaları, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunmak kaydıyla o yıl ki harcama yetkisi vardır. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Geçici yokluğunda kendisine, aynı yetkilerle Genel Sekreter vekâlet eder. Başkanlığın boşalması durumunda, Genel Kurulun bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılması ve yeniden Başkan seçimi yapılması zorundur. Ancak Başkanlığın boşalması, seçim döneminin bitimine altı ay veya daha az bir zaman kala olursa, seçime gidilmez. Genel Sekreterin vekâleti ile görev tamamlanır. Başkan en fazla üç dönem Başkanlığa seçilebilir.

b) GENEL SEKRETER: Genel Kurul tarafından ve Dernek üyeleri arasından iki yıl için seçilir. Derneğin ve Yönetim Kurulunun yazı işlerini yönetir. İdari kararlar hususunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporları ile bilânçoları hazırlatır. Başkanın yokluğunda, kendisine tam yetki ile vekâlet eder. Genel Sekreterin geçici yokluğunda Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini bu görevi vekâleten yapmaya memur eder. Genel Sekreterliğin boşalmasından Yönetim Kurulu kendi üyeleri veya yedekleri arasından bu göreve uygun gördüğünü (yedeklerin oy sırasına bakılmaksızın )gizli oyla seçer ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve oylamaya 5 Yönetim Kurulu üyesinin katılması şarttır. Genel sekreter seçiminde dönem sayı sınırlaması da yoktur.

 c) SAYMAN: Yönetim Kurulu içinden seçilir. Derneğin para ve hesap işlerini, Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun şekilde düzenler ve yürütür. Gelir gider belgeleri ile defterlerin, şekline uygun tutulup korunmasından sorumludur. Üye ödentilerini, bağışları diğer tüm gelirleri ve giderleri toplayıp harcama işlerini, kendi sorumluluğu altında yürütür. Dernek kasasında, Dernekler Yasasının izin verdiğinden fazla para bulunduramaz. Fazla parayı, Dernek adına bankalarda açılmış ve açılacak cari hesaplara yatırmakta yükümlüdür. Gider belgeleri özetinin, karar defterine geçirilmesini sağlar. Bütçe uygulamalarına ilişkin üçer aylık raporlar hazırlar.

 

MADDE 20- DENETİM KURULU: Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından açık oyla iki yıl için seçilirler. Denetçiler, kulübün gelir ve giderlerini yapılan harcamaları karar ve işlemlerin kulüp amacına yararlarına uygun olup olmadığını kontrol ederler. Bu maksatla kulübün hesap karar ve üye defterleriyle kasayı ve bütün evrakını diledikleri zaman kontrol edip inceleyebilirler. Kurul denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Ancak bu kontrol ve yetkileri, işlemlere ve Yönetim Kurulu kararlarına karışma hakkını vermez. Denetçiler, görecekleri aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirerek düzeltilmesini isteyebilirler. Düzeltilmeyen aksaklıklarla, Tüzüğe veya Dernek yararlarına aykırı işlem ve davranışları, Genel Kurula raporlarıyla bildirmek mecburiyetindedirler. Denetçiler, gördükleri aksaklıkların ve aykırı işlemlerin, istek ve önerilerine rağmen düzeltilmemesi durumunda bunların, Genel Kurulu ilgilendirilecek derecede önemli olduğuna kanaat getirirlerse, Olağan Genel Kurul toplantısını beklemeksizin, düzenleyecekleri gerekçeli raporları ile Yönetim Kuruluna başvurarak, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırmaya, toplantı için gerekli işlemleri yapıp tamamlamaya, denetçilerin düzenleyecekleri gündemi, Olağanüstü Genel Kurula getirmeye mecburdurlar. Bu fıkrada Yazılı konularda üç denetçi birleşmediği veya bir araya gelemedikleri takdirde, iki denetçi dahi aynı yollara başvurabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetçiler Dernekler Kanunu gereğince Sulh Hukuk Hakimine başvururlar.

 

MADDE 23: SPORCULARA İLGİLİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ:

Sporcuların dernek kuralları ve sportmenliğe aykırı tutum ve davranışları disiplin cezası gerektirebilir.

SPORCU ÜYELERE VERİLECEK CEZALAR:

  Soruşturma sonucunda muhakkik olarak atanan kişi Yönetim kuruluna şu cezaları önerebilir.

 a. Uyarma

 b. Kınama

c. En fazla bir aya kadar yarışmalardan ve antrenmanlardan men

d. Bir ayadan daha uzun sure yarışmalardan ve antrenmanlardan men

 d. Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama

e. Sporcunun üyelikten ve Dernekten sürekli ihracı

Yönetim Kurulu a,b,c maddelerinde belirtilen cezaları muhakkik tayin etmeden doğrudan verebilir. Yönetim kurulu, Muhakkik tarafından önerilen cezayı sporcu ile görüştükten sonra bir alt cezaya indirebilir.

f.  İtirazlar  yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılır

 

MADDE 24:

ÜYE KABUL KURULU: Yönetim Kurulu tarafından, kendi asil ve yedek üyeleri arasından seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Bir seçim dönemi görev yapar. Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır. Özrü olan asil üyenin yerine yedeği çağırılır. Üç kişi olarak toplanır ve çoğunlukla karar verir. Yedeklerle tamamlandığı halde üçün altında düşerse derhal üç asil ve iki yedek üyeye tamamlanır. Üyelik için başvuran adayın askı müddeti sona erince, varsa itiraz ve görüşler ile eski kayıtlar da eklenerek, başvuru, Yönetim Kurulu tarafından üye Kabul Kuruluna gönderilir. Üye Kabul Kurulu, aday hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapar, kabul veya reddi hakkında vardığı kararı, bu konudaki özel defterine yazıp, İmzalayarak Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu tamamlayıcı bilgi vererek red kararının bir kere daha incelenmesini isteyebilir. Bu takdirde verilecek ikinci red kararının gerekçeli olması gerekir. Aday, ikinci başvurusunu ancak yeni seçim döneminde yapabilir. İki ayrı seçim döneminde üyelik başvurusu reddedilen bir adayın, üçüncü başvurusu, hiç bir işleme girilmeksizin, Yönetim Kurulu tarafından reddedilir.

Yönetim Kurulu tüm bu çalışmalarını ilk yapılacak olan Genel Kurula sunar ve Nihai kararı Genel Kurul kabul veya red eder.

MADDE 25: SPOR TEKNİK KURULU (S.T.K.)

A - KURULUŞU : Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri arasından seçeceği bir Genel Kaptan ’ın başkanlığında, yine asil ve yedek üyeler arasından seçilecek yüzme, sutopu ve yelken sorumluları ile baş antrenör den oluşur. Derneğin çalıştığı su sporları dalları arttıkça,(S.T.K.)üyelerinin, tüm çalışma ve hizmetleri ücretsizdir Yelken spor dalında sorumlu kişi komodor olarak adlandırılır. Yönetim Kurulu üyeleri –yedek üyeleri veya dışardan atanabilir. Komodor ve diğer spor dalları sorumluları ilgili spordan sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.

B - GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Spor Teknik Kurulu, derhal toplanarak spor yönetim planını hazırlar. Bu planın hazırlanmasında, o döneme ilişkin, Genel Kurulca kabul edilen bütçe, önemle göz önünde bulundurulur. b) Bu planda, Derneğin, spora ilişkin ana konularına, ilk hedeflerine bunlara ulaşılması için nelerin gerekli olduğuna, gerekenlerin, en elverişli şekilde nasıl sağlanacağına, açık ve ayrıntılı bir şekilde yer verilir.

c) Spor yönetim planı, Dernek Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra uygulanabilir.(S.T.K.) bu planın hazırlanmasından olduğu kadar, uygulanmasından dahi, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Spor işlerinin ve çalışmalarının yolunda gitmesini sağlamak için, Yönetim Kurulu, gereken her kararı derhal alır ve uygular.

d) (S.T.K.),spor yönetim planının yanında, her bir spor dalının özelliğini gözeterek gerek spor tesisleri, malzemesi ve personeli açısından, gerekse sporcular açısından sağlık ve disiplin içinde çalışmayı düzenli ve iyi kullanımı ve en üst başarıyı sağlayacak kuralları belirler. Bunları yönetmelik halinde ilgili birim ve yerlere asar. Bu kurallara uyulmasını titizlikle denetler.

GELİR KAYNAKLARI

MADDE 26 - ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ

a)ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ: Asil Üyeler üye giriş ödentisi ödemezler.  Üyelikleri, Genel Kurulca kabul edilen ABONE ÜYEler için üye giriş ödentisi ve aidatları genel kurul tarafından belirlenir.

 b)AİDAT: Aidat miktarı genel kurul tarafından Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi üye ve ortakları ile diğer Abone üyeler için ayrı ayrı belirlenir. (Üye giriş ödentisi ve aidatların belirlenmesi konusunda Sınırlı Sorumlu Piri Reis Site İşletme Kooperatifi,nin genel kurulunca alınan tavsiye kararları dikkate alınır.)

 biten yılınkinden az olmamak üzere yine bütçe taslağı gözetilerek, Genel Kurulca saptanır.

c)Yönetim Kurulu kabul edilen yıllık ayiık ödentileri ilgili yıl için yayınlanan Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak her yıl arttırabilir.

 d)Üye yakınları ile konuklarından Derneğe ait tüm tesislerin kullanımı yapımı, onarımı ve geliştirilmesi ile gözetimi için miktar ne kadar katılma payı alacağını, Yönetim Kurulu kararlaştırır.

 e)Kurucu müteşebbis üyeler ve asil Üyeler yıllık ödentiden muaf tutulur.

f)Yıllık ödenti asli, ailevi üye ve üye yakınına ait Tüzükte öngörülen süre içerisinde yatırılmazsa ayrıca ihtar ve ihbar gerekmeksizin Yönetim Kurulunca belirlenen gecikme zammı ile tahsil olunur. Tüzüğün 30.madde hükümleri saklıdır. Bu miktar her yıl Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan yeniden değerlendirme nispetinde Yönetim Kurulunca arttırılabilir ve durum genel kurula sunulur.

MADDE 27 - DİĞER GELİRLER

a) Yayın, piyango, kermes, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma gibi sosyal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirler.

b) Derneğe ait araç ve gereçlerin kullanılması, tekne bakım ve muhafazası büfe, lokanta ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi karşılığı alınan bağışlar ile diğer yardım ve bağışlar.

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar.

d) Otopark. tuvaletler ve duşlardan alınacak ücretler.

     MADDE 28 - GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM VE BÜTÇE

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Anlaşmalı matbaalarda bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlemesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

b) Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

c) Anlaşmalı matbaalarda, yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesi bastırılır.

 d) Anlaşmalı matbaalarda resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra bağış ve ödenti toplayacak kişi ve veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu, bir kararla belirler.

MADDE 29-

BÜTÇE: Derneğin parasal işleri, bir muhasebe planı ve yönetmenliğine göre, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe çerçevesinde yönetilir. Bütçede: Derneğin, spor dallarının, sosyal tesislerin diğer tesislerin ve taşınmazların, gelir ve giderleri ile borçları ve alacakları ve mevcutları ayrı, ayrı gösterilir.

a) BÜTÇENİN HAZIRLANIŞI VE SUNULUŞU: Bütçe tasarısı, Dernek muhasebe planı ve Yönetmeliğine uygun olarak, son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler spor şubelerinin giderleri, yatırım gereksinimler, dernek ve üye ilişkileri göz önünde tutularak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Bu hazırlamada, bütçenin amacı ile gerekçelerine ve karşılaştırmalara da yer vermek gerekir. Bütçe tasarısı, Olağan Genel Kurul toplantısından bir hafta önce, kesin hesap ve çalışma raporu ile birlikte, çoğaltılmış olarak, isteyen üyeye verilmek üzere Dernekte hazır bulundurulur. Ayrıca Dernek ilan tahtasına da, birer örneği asılır.

b) TAŞINMAZLAR YATIRIM BÜTÇESİ: Taşınmazlar için, bütçe yılı ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar önerebilmek, yapabilmek için: Taşınmazın bir plan ve projesinin, maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının yapılmış olması ya da satın alınacaksa, taşınmazın her türlü niteliklerinin gösterilmesi.

a) Plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğini belirtilmesi,

 b) Harcanacak paranın kaynaklarının gösterilmesi.

c) Kaynak göstermede borçlanma da varsa, borçlanmanın maliyetti ve ne kadar sürede ödeneceğinin, bütçe gerekçesinde açıkça gösterilmesi gereklidir.

c) BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞÜ: Bütçe, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur. Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin, açık vermeden yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir. Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır.

d) YAPILACAK HARCAMALARDA UYGULANACAK YÖNTEM: Yapılacak harcama ve ödemelerde:

a) Bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,

 b) Yönetim Kurulu kararı ya da onayı bulunması,

c) Hak sahiplerinin makbuz ya da faturalarının bulunması veya bordrolarda gösterilmiş olması, bunların özetlerinin karar defterine geçirilmesi

 d) Sayman üye ile Başkan yada Genel Sekreterden her hangi ikisinin, Muhasebe fişlerinde imzası bulunması zorunludur. Muhasebe fişlerine Yönetim Kurulu Kararının gün ve sayısı yazılır. Şehir içi taşıt giderleri ile benzeri küçük giderler için bu gideri yapanlar tarafından düzenlenecek olan imzalı tutanaklar fatura ve belge gibi kabul edilir.

 e) Aynı iş ile ilgili olsa bile, gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamaz.

e) HARCAMA VE ÖDEMELERDEN SORUMLULUK: Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bütçesinde ödenek ya da Yönetim Kurulu karar veya onayı olmadan yapılan ödeme harcamalardan Başkan, Genel Sekreter ve tüzüğe aykırı olarak yaptıkları ödeme ve harcamalardan dolayı sorumluluk ve tazmin yükü altındadırlar. Yönetim Kurulu, bütçe içinde yalnız maddeler arasında aktarma yetkisine sahiptir.

MADDE 30 –

ÖDENTİLERİ ALINMA ZAMANI İLE BORÇLU ÜYELER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

 A) Giriş ödentisinin ne şekilde ve ne kadar zamanda ödeneceğini Yönetim Kurulu karar verir. Ödeme fiilen tamamlanmadan üye kimliği verilmez. Kendisine taksitle ödeme olanağı tanınmış bir üye, taksitlerden herhangi birini aksatırsa borcunun tamamını muaccel olur. Bakiye borcunu kendiliğinden kapatmayan üyenin kaydı silinir. Yaptığı ödemeler geri verilmez.

B) Aidatların ödentilerinin üyelerden ne şekilde ve ne kadar zamanda ödeneceğini Yönetim Kurulu karar verir.  Geçmiş dönem borçlarının varlığı ve ilgili yıla ait taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda;  üye ve yakınları kulübe giremez ve kulüp faaliyetlerinden yararlanamaz, Ayrıca her iki taksit için ayrı, ayrı ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %5 gecikme faizi ile birlikte tahsil olunur.

 C)  Aralık ayına borçlu giren üyeye Yönetim Kurulu kararı ile derhal iadeli taahhütlü bir mektup gönderilerek kendine ve yakınlarına tahakkuk ettirilen borcu, bir ay içinde tamamen ödemesi, aksi takdirde; geçmiş dönem borçları baki kalmak kaydıyla üyelikten çıkarılacağı bildirilir. Bu ihtara rağmen bir ay içinde borç ödenmezse, Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır. (Asıl üyeler bu maddeden muaftır.)

 D) Bu şekilde çıkarılan üye bir yıl içinde başvurur ve başvuru tarihine göre birikmiş borçlarını aylık % 5 gecikme cezası ile kapatırsa başkaca bir engel bulunmamak kaydıyla ilk yapılacak olan Genel Kurul Kararıyla tekrar üyeliğe kabul edilir. Aksi halde kaydı da silinir. Bu şekilde ikinci defa çıkarılan üyenin tekrar üyeliğe dönüş isteği kabul edilmez.

E) Devletin mecburi hizmetle görevlendirilmesi, Askerlik, Yurt dışı görev veya öğrenim(ön lisans, lisans, lisans üstü) veya devlet hastanesi heyet raporu ile belgelenmek kaydıyla deniz, havuz, güneşten yararlanmasını engelleyici bir sağlık sebebi ile en az bir yıl derneğe gelmeyecek olan  üyelere izin verilir. İzin süresi içinde % 50 ödenti alınmaz. Bu tarz mazeretleri asli ve Ailevi üyeler en geç nisan ayı sonuna kadar bildirmek zorundadır. Bu sürede verilmeyen dilekçeler o yıl ödenmesi gereken aidat borcundan mazeretli kişiyi muaf kılmaz.

MADDE 31 –

DERNEĞİN FESHİ: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü dür. Genel Kurul fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin tasfiyesi halinde Genel kurul, derneği devredeceği kuruluşları seçer. Genel kurulda, devredilecek kuruluş belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

MADDE 32 - TEBLİGAT USUL VE ŞEKLİ :

 Üyenin tebligata yarar adresi, giriş beyannamesinde gösterdiği adrestir. Bütün bildirimler bu adrese tüzüğün 12 maddesindeki usule göre yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde, üyenin yeni adresini yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Üyeye tebligat yapılamayan durumlarda bildirim, Dernek ilan tahtasına on gün süre ile asılır. Bu sürenin son günü, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir zabıtla tespit edilir. Yeni adres bildirilmediği sürece, sonraki tebliğler, ilan tahtasına asılmak suretiyle yapılır.

MADDE 33 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 34 - DERNEK ÇALIŞANLARI ve GÖNÜLLÜLER

 Derneğe, ücretli veya gönüllü (fahri) olarak, geçici ya da devamlı çalışan alınması, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu bütçe olanaklarını gözeterek, gerek spor dallarında, gerekse idare ve muhasebe dallarında ve diğer işlerde çalışacakları, özenle araştırıp işe alır. Dernek çalışanlarının görev ve yetkileri ile görev ve sorumlulukları, kulüp hizmetlerinden yararlanma imkânları Yönetim Kurulu kararı ile saptanır. Gerekirse bu konuda bir iç hizmet yönetmeliği de yapılabilir.

GÖNÜLLÜLER:

Derneğe değişik alanlarda zaman ayırarak çalışmak isteyen gönüllüler dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu kararı ile gönüllüler belirlenir. Gönüllüler ücret talep etmeksizin temizlik, antrenörlük, yardımcı antrenörlük, cankurtaranlık, sosyal ve sportif organizasyonlar vb. alanlarda yardımcı olabilirler.

 

 

MADDE 35 - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Yasa ve Tüzük hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek, derneğin tüm birimlerinin, gerek kendi alanlarında ve gerekse birbirleri ile olan ilişkilerinde, tam bir başarı ve uyumu sağlamak için Yönetim Kurulu, yönetmelikler hazırlar ve yürürlüğe koyar. Yönetmelik hükümlerinin Yasa ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarına ters düştüğü ileri sürülürse, ilgilinin yazılı istemi ile bu konu, Yönetim Kurulunda görüşülür. Alınan kararlar tekrar itiraz eden üyenin isteği, Genel Kurulda ve dilekler maddesinde çözümlenir.

MADDE 36 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. O yıla ait derneğe giriş aidatının 1,5 mislini geçen borçlanmalar Genel Kurulun onayına tabidir.